Wednesday, May 13, 2009

About Tugasan 2

Ulasan & Analisis Artikel Jurnal Kajian Tindakan

Tarikh akhir: 26 Mei 2009
Tugasan:
 • dapatkan 3 artikel jurnal (luar negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan
 • lakukan perbandingan (persamaan & perbezaan), penganalisisan, penilaian, rumusan & sintesis dari segi sampel, seting, prosedur kajian tindakan, pengumpulan & penganalisisan data
 • laporkan dalam blog
 • disokong dengan sumber bacaan lain --> buku kajian tindakan

WEEK 4

Langkah-langkah dalam proses Kajian Tindakan

Langkah-langkah dalam proses kajian tindakan

Saturday, May 9, 2009

WEEK 3

GB 5023 KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN

Topik: Pengurusan Perubahan dalam Pendidikan.


Konsep Perubahan dalam Pendidikan.

- Perubahan dalam pendidikan merupakan proses yang tidak dapat dielakkan. Perubahan didapati telah menggambarkan cirri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan (Oliver, 1996).
- Kadang kala perubahan ini mewujudkan ketidakpastian. Ketidakpastian haruslah dielakkan kerana dikhuatiri akan menjatuhkan masa depan generasi muda.
- Pendidikan merupakan satu bidang yang dinamik, ia tidak statik dimana orang yang dinamik sentiasa faham bahawa perubahan akan sentiasa berlaku. Maka, medium perubahan merupakan ‘research’ atau kajian tindakan.


Jenis-jenis perubahan.

Terdapat 4 jenis perubahan menurut Dessler (1995):

1) Perubahan ke arah peningkatan.
-memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi seperti perubahan dalam struktur organisasi, perubahan untuk memperkenalkan teknologi baru atau program-program untuk meningkatkan produktiviti staf

2) Perubahan strategik organisasi
- melibatkan keseluruhan organisasi sepertimendefinisi semula peranan organisasi, perubahan nilai teras dan pembentukan semula misi dan visi. Organisasi dikatakan berubah apabila persekitaran berubah.

3) Perubahan reaktif
- berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan (stakeholders). Melibatkan tuntutan dari pihak berkepentingan terhada sesuatu isu atau polisi yang memerlukan polisi itu diubah.

4) Perubahan akibat jangkaan.
- berlaku kerana terdapat kesedaran di kalangan pengurusan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetetif, bukan disebabkan desakan pihak lain. Antara contohnya, persaingan, perubahan trend kerja dan perubahan polisi.


Perubahan adalah kompleks

-Ia dikaitkan dengan Proses Evolusi dan Revolusi.
-Perubahan secara evolusi menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang
-Kompleksiti ini merupakan fokus bagi mendapatkan maklumat tentang perubahan dan tindakan yang perlu diambil untuk melaksanakan perubahan.


Perubahan itu Multidimensi

Sebarang keputusan yang diambil untuk melakukan perubahan memerlukan pertimbangan sewajarnya.
Antara pertimbangan itu ialah mengenalpasti semua dimensi yang berkaitan dengan perubahan. Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami, iaitu:

1. Tujuan perubahan
2. Unit perubahan
3. Sifat perubahan
4. Magnitud perubahan
5. Skop perubahan
6. Jangkamasa perubahan


Model-model perubahan

A) Model Penggabungan Roger

-Model ini mengatakan bahawa masalah / keperluan perlu dikenalpasti terlebih dahulu sebelum proses inovasi bermula. Kemudian penyiasatan dan cara penyelesaian masalah akan dijalankan. Fasa ini melibatkan eksperimen dan ciptaan yang banyak seterusnya menghasilkan inovasi.
-Inovasi mungkin juga terhasil daripada amalan praktikal dimana pengamal mencari jawapan kepada masalah yang timbul. Ini dikatakan knowing-in-action.

B) Model Kanter (1998)

Model ini membahagikan inovasi kepada 4 tugas utama supaya dapat difahami dengan lebih baik:

1) Penjanaan idea
2) Membina idea
3) Realisasi idea
4) Pemindahan idea

C)Model Rand

Model ini mengatakan bahawa tujuan utama kajian adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan. Menurut Berman dan McLaughlin (1978), proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah:

1) Daya usaha
2) Implementasi
3) Penggabungan

D) Model Acot
Model ini berdasarkan projek Apple Classroom of Tomorrow (ACOT) iaitu kajian pengenalan computer dalam bilik darjah. Pengkaji membuat kesimpulan bahawa perubahan dalam P&P telah berkembang secara beransur-ansur. Model ini mempunyai 5 langkah perubahan dalam P&P iaitu:

1) Kemasukan (entry)
2) Memilih
3) Menyesuaikan
4) Penggunaan
5) Mereka cipta (invention)AKTIVITI KERJA KUMPULAN

Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan & bincangkan cara penyelesaian


Sebab:
 1. Sikap manusia yang malas berubah (suka duduk di dalam zon selesa)
 2. Setiap manusia mempunyai pendapat yang berbeza (ragam juga berbeza-beza)
 3. Tahap kebolehan atau keupayaan manusia yang berbeza (ada yang hebat, sederhana & biasa-biasa sahaja)
 4. Perasaan tidak suka (atau benci) kepada orang yang mencadangkan atau melakukan perubahan
 5. Berfikiran negatif (Tidak yakin perubahan mampu membawa impak yang positif)
 6. Kaedah/cara pelaksanaan perubahan yang tidak atau kurang sesuai
 7. Perubahan memerlukan sumber kewangan yang besar (Selalu dikaitkan, perubahan yang besar menggunakan peruntukan yang besar)
 8. Perubahan yang membawa kesan negatif

Cara Penyelesaian:

 1. Ubah sikap, jangan asyik mahu selesa
 2. ‘Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam’. Memang tak dapat memuaskan hati semua pihak. Cara terbaik ialah ikut majoriti, amalkan demokrasi
 3. Bersikap adil, setiap perubahan perlu mengambil kira tahap kebolehan/keupayaan semua pihak
 4. ‘Jangan tengok orang yang bercakap, tapi tengok apa yang orang tu cakap’ supaya mengelakkan kita terikut-ikut perasaan tidak menyukai seseorang itu
 5. Fikir positif. Perubahan tidak semestinya membawa impak yang negatif
 6. Cari dan kaji kaedah/cara pelaksanaan yang sesuai & buat perubahan secara berperingkat. Elakkan membuat perubahan yang drastik, gunalah strategi
 7. Menurut Teori Ketidaktentuan dalam Perubahan (teori baru), kadangkala benda yang kecil mampu membawa perubahan yang besar, manakala benda yang besar mungkin hanya membawa perubahan yang kecil.
 8. Kalau dah jelas perubahan membawa impak yang negatif, memang terpaksa menentang perubahan!